E-TCARET STES
 
E TCARET STEY GÖRMEK ÇN TIKLAYINIZ
 
 
 
 
 
     Genel Özellikler

 

Maaza Kontrol Paneli (MKP)
Kontrol Paneli, maazann tüm yönetim ve idaresini gerçekletirebileceimiz sadece maaza sahibi ve yetki verdii kiilerin ulaabilecei online yönetim alan.

 

Alveri sepeti
Programda iki farkl alveri sepeti görünümü vardr. Bunlardan ilki tüm sayfalarda sitenin tasarmna göre sa veya sol bölümde görüntülenen küçük alveri sepeti dieri ise 'sepetim' linkine tklandnda açlan detayl alveri sepetidir. Küçük alveri sepetinde müterinin sepete ekledii ürünlere ait ürün detay bilgilerini açan linki içeren ürün ad, ürün fiyat ve sepetteki ürünlerin toplam tutar görülebilir. Ayrntl sepet görünümünde ise ürünün ad, fiyat, miktar vd. bilgiler ile ürünü sepetten çkarma, ürün miktarn deitirme, fiyat yeniden hesaplama gibi dier sepet fonksiyonlar yer alr.

 


Alveri sepetini kayt edebilme özellii Müteri alveri sepetindeki ürünleri daha sonra almay yada bu ilemi baka bir bilgisayardan (örnein kendi evindeki bilgisayardan) yapmay düünüyorsa alveri sepetini veritabanna kayt edebilir. Kayt edilen sepetler müteri siteye giri yaptnda 'Hesabm' alannda listelenir.

 

Hesabm bölümü
Müteri kullanc ad ve ifresini (müteri kodunu) girerek kendisine özel 'hesabm' alanna ulaabilir. Bu bölümde satn ald ürünleri, kullanc bilgilerini, kaytl alveri sepetlerini, kaytl istek listelerini ve kendisine özel dier bilgileri görebilir.

 

Snrsz kategori ekleyebilme
Program ile istediiniz sayda kategori oluturarak ürünlerinizi kataloglayabilirsiniz.

 

Snrsz alt kategori ekleyebilme
Program ile yönetici arabirimini kullanarak, snrsz sayda alt-kategori (herhangi bir ana ürün kategorisinin altndaki kategori) ve alt-alt kategori... oluturabilirsiniz

 

Snrsz ürün ekleyebilme
Ürün adediniz hangi sayda olursa olsun tüm ürünlerinizi Program yönetici arabirimini kullanarak sanal maazanzda satabilirsiniz. Ürünleri istediiniz kategoriler ile ilikilendirebilirsiniz. Böylece bir ürünün birden fazla kategoride görüntülenmesini salayabilirsiniz.

 

Snrsz ürün çeidi ekleyebilme
Kimi durumlarda bir ürünün birden fazla çeidi olabilir. Program ile bir ürüne ait istediiniz sayda ürün çeidi tanmlamanz mümkündür.

 

Snrsz sayda ilgili ürün tanmlayabilme
Bir ürün için istenen sayda ilgili ürün tanmlayarak ürün sayfalarnda o ürün ile ilgili ürünlere ait linkleri de görüntüleyebilirsiniz. sterseniz bu ilikileri iptal edebilir yada farkl ürünleri de ilikili ürünler listesine ekleyebilirsiniz.

 

Kategoriler, alt kategoriler, ürünler ve ürün çeitleri için büyük ve küçük resim destei (Ürünler için üç farkl resim yüklenebilir)
Veritabanna eklediiniz her kategori, alt-kategori, ürün ve ürün çeidi için resim yükleyebilir, isterseniz bu resimlerin büyük boyutlu olanlarn da yönetici arabiriminden sitenize herhangi bir FTP program kullanmadan upload edebilirsiniz.

 

Ürün fiyat listesi
Kontrol panelinizi kullanarak sitenizdeki ürünlere ait fiyat listesini topluca görüntüleyebilir ve fiyat güncelleme ilemini kolayca gerçekletirebilirsiniz.

 

Ürün yorum modülü
Müterileriniz satn aldklar ürünler ile ilgili yorum yapabilirler. Yazlan tüm ürün yorumlar veritabanna kayt edilerek, maaza yöneticisinin onaylamas halinde dier müterilerinin de bilgisine sunulabilir.

 

En çok satlan ürünler
Sitenizde en çok sat yaplan ürünler veritabanndaki bilgiler kullanlarak tespit edilebilir. Bu özellik ile sitenizin istediiniz bölümünde en çok satlan ürünleri listelemek mümkündür.

 

En yeni ürünler
Maazanza yeni eklenen ürünleri listeler. Yeni gelen ürünlerden istediiniz sayda ürünü gösterebilirsiniz.

 

En çok gezilen ürünler
Maazanzda en çok görüntülenen ürünleri listeler.

 

Ürün ve Site tavsiye modülü
Ürün sayfasndan ulalan ürün tavsiye modülü ile ziyaretçi isterse ilgili ürüne ait linki içeren bir maili arkadana gönderebilir.Siteyi tavsiye et modülü ile ise ayn anda 15 kiiye siteyi tavsiye eden masaj göndermek mümkündür.

 

ndirimli ürünler
Ziyaretçi bu sayfalar aracl ile varsa maazanzdaki indirimli ürünleri görüntüleyebilir.

 

Stok takibi (stok durumu uyarlar ve uyar miktarlar belirleyebilme) Yönetici sayfalarndan stok takibi yaplabilir, her ürün için ayr ayr stok miktar belirlenebilir, stokta biten yada stok uyar aamasna (ayarlanabilir) gelen ürünleri görebilirsiniz. Stokta biten ürünler müteriye 'stokta yok' mesaj ile belirtilir ve sipari miktar stoktaki ürün miktarn geçiyorsa müterinin sepetine sadece stoktaki ürün miktar bilgilendirme mesaj görüntülenerek eklenir...

 

Online sipari takibi
Yönetici sayfalarndan sipari takibi yapabilir, tamamlanmayan siparileri silebilir, günlük sipari miktarlarn ve detaylarn raporlayabilir, sipari aramas yapabilirsiniz...

 

Ürünü sitede göster/gösterme özellii
Bir ürünü geçici olarak maazanzdan kaldrmak istiyorsanz, o ürünü sitenizden komple silmek yerine 'sitede gösterme' eklinde ayarlayarak ürünün maazanzn ziyaretçi arabiriminde görüntülenmesini engelleyebilirsiniz.

 

Ana sayfada gösterilecek ürünleri yönetici panelinden belirleyebilme
Sitenizin ziyaretçi arabirimi giri sayfasnda hangi ürünlerin görüntüleneceini belirleyebilirsiniz, isterseniz giri sayfasnda görüntülenen ürünlere ait kolon miktarn yaplandrma ayarlarndan deitirebilirsiniz... Ürünün anasayfada nerede görüntülenmesini istiyorsak orda görüntülenmesinin salanmas. ( örnek ; anasayfada soldan ikinci ürün )

 

Her ürün için farkl ürün kodu tanmlayabilme
Pek çok ürünün üreticisi yada tedarikçisi tarafndan belirlenmi sadece o ürüne has bir kodu vardr. Program'da Ürün Kodu alanna bu veriyi girebilirsiniz. Girilen verinin daha önce veritabanna girilen veriler ile karlatrmas yaplr ve ayn kodun birden fazla veritabanna girilmesi engellenir. Böylece 'hzl sipari' özelliini kullanan müterilerinizin bu kodlar yardm ile ürünlerinizi hzl bir ekilde sipari etmelerine olanak tannr.

 

Farkl KDV oranlar tanmlayabilme
Ülkemizde farkl ürün türleri için farkl oranda KDV (%8, %18 gibi) uygulanmaktadr. Program ile farkl miktarlarda KDV oranlar tanmlayabilmek ve bu oranlar ürün fiyatlarna yanstmak mümkündür.

 

Veri giri sayfalar için WYSIWYG HTML editörü
Ürün bilgileri, haber/duyuru alan metinleri gibi veri alanlarna girilecek veriler için online HTML editörü kullanabilirsiniz. Bu sayede HTML bilmeden de girilen veriyi isteiniz ekilde biçimlendirebilirsiniz. Girilen yazy kaln, italik, alt çizili yapabilir, rengini deitirebilir, resim, link vs. gibi pek çok özellii kullanarak yazlarnz istediiniz gibi ekillendirebilirsiniz.

 

Müteri, site yöneticileri ve kargo irketi için e-mail ile bilgilendirme sistemi
Maazanzdan verilen sipari ile ilgili bilgilerin otomatik olarak istediiniz herhangi bir mail adresine gönderilmesini salayabilir, müteriye siparii için otomatik olarak oluturulacak olan onay maili gönderilmesini salayabilirsiniz, sistem sat sonrasnda müteri, kargo irketi ve yönetici adreslerine otomatik olarak oluturduu bilgilendirme mailleri yollayabilir...

 

Ürünler için farkl sralama seçenekleri
Ürünlerinizi ziyaretçi arabiriminde müterileriniz için istediiniz sra ile gösterebilirsiniz. (ör. fiyatna göre, adna göre vd.)

 

Duyuru servisi modülü
Ziyaretçilerinizin Duyuru Servisine üye olmalarn salayarak düzenli aralklarla maazanzdaki haberlerden, yeniliklerden ve kampanyalarnzdan haberdar olmalarn salayabilirsiniz. steyen müterilerinize HTML formatndaki mailleri dierlerine de düz yaz eklindeki mailleri yönetici arabiriminde (Kontrol Paneli) oluturarak kolayca gönderebilirsiniz. Ayrca yönetici arabiriminden arkadalarnz ve tandklarnza da duyuru servisinize üye yapabilirsiniz. Böylece kampanyalar, indirimler ve dier duyuru ve haberlerden müterilerinizin haberdar olmasn salayabilirsiniz.

 

Dinamik iletiim formu
letiim formu ile ziyaretçileriniz web siteniz üzerinden istediiniz mail adresine/adreslerine mesaj gönderebilir. Burada müteriler konular seçerek mail gönderebilmeliler ve her konuya ait mail adresi olmal. ( örnek ; konu sipari veya ikayet olabilir bu konu seçildiinde bu mail yönlendirilmeli)

 

Yönetici sayfalar için ürün ve ürün çeidi arama modülü
Binlerce ürün ve yüzlerce kategori ve alt kategoriden oluan, büyük maazalarda aranan ürünün bulunmasnda sorun yaanabilmektedir. Program'da aradnz ürüne rahatça ulaabilmeniz için gelitirilmi ürün arama modülünü kullanarak aradnz ürüne ulamanz çok kolaydr. Arama alanna ürünün adn, kod numarasn veya bu bilgilerin bir ksmn girerek arama yapmak mümkündür.

 

Ziyaretçi sayfalar kategori, ürün ve ürün çeidi arama modülü
Basit arama modülü ziyaretçilerinizin ürünlerinizi kolayca bulmasna imkan tanr. Girilecek herhangi bir anahtar kelime ile ilgili ürünler, ürün çeitleri ve kategoriler hzlca bulunur.Ayrntl arama modülünde herhangi bir kelime yada cümle tüm kategorilerde yada seçilen herhangi bir kategoride 'tüm kelimeler', 'herhangi bir kelime’ veya ‘yazld gibi’ seçenekleri ile aranabilmektedir.Bulunan sonuçlar içerisinde aranan kelime/kelimeler üstü çizili olarak görüntülenebilir.Arama sonuç sayfasnda görüntülenecek ürün says ve arama sonuç says yaplandrma ayarlarndan belirlenebilir.

 

Hzl sipari özellii
Maazanzdan alveri yapan müterileriniz 'HzlSipari' özelliini kullanarak ve sadece ürün kodunu girerek ürünlerin sipariini hzl bir biçimde vermelerini salayabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde ürün sipariini basl bir katalog kullanarak yapan müterileriniz, ürünlerinizi tek tek aramak yerine ürün katalounuzdaki ürün kodunu girerek hzl bir biçimde satn alabilirler.

 

Dinamik duyuru modülü
Sitenizin ana sayfasnda biri ana haber/duyuru dier üçü de alt haber/duyuru olmak üzere dört farkl haberi/duyuruyu yönetici sayfalarndan ekleyebilir/düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Ana haber için isterseniz resim ekleyebilirsiniz. Online HTML editörü kullanarak haberlerinizi istediiniz gibi biçimlendirebilirsiniz.

 

Haberler Modülü
Sitenin tasarmna göre sa veya sol alanda görüntülenebilen dinamik haber modülüdür.

 

Çoklu para birimi tanmlayabilme (TL, Euro, Dolar.)
Maazanzda birden fazla döviz birimi kullanmay düünüyorsanz Program ile istenen sayda döviz birimini sisteme eklemenin mümkün olduunu bilmenizde yarar var. Bu sayede Türk Liras dnda Euro, Sterlin, Yen gibi istediiniz saydaki döviz birimini ekleyerek, sitenizi ziyaret eden ziyaretçilerin ürünlerinizi kendi para birimleri ile görüntülemesini salayabilirsiniz. Program ürünlere ait fiyatlar varsaylan (ör. TL ile - ayarlanabilir) para birimi ile görüntülemektedir. Bu özellik sayesinde ziyaretçi döviz birimini Euro olarak seçerse, sitedeki tüm ürün fiyatlar otomatik olarak Euro'ya dönütürülür ve fiyatlar sadece bu kullancya bu döviz biriminde görüntülenir. Program ile TRL, Euro, USD, ve ngiliz Sterlini ayarlanm olarak gelmektedir. Bu döviz birimlerini artrmak yada azaltmak mümkündür. Baz ürünler tedarikçileri tarafndan Euro veya Dolar olarak verilmektedir.Bizim Euro veya Dolar oalrak girdiimiz fiyatlar otomatik olarak sitede TL olarak görülebilmeli.u anda kullandmz programdan bu konu görülebilir.

 

Online Reklam (Banner) Sistemi
Program Online Reklam Sistemi ile bütünleik olarak gelmektedir. Bu sistemi kullanarak sitenizde reklam bölgeleri tanmlayabilir bu bölgelerde istediiniz sayda reklam bannernn görüntülenmesini salayabilirsiniz. Sitenize reklam alabilir, reklam verenlere özel kullanc ad ve ifre tanmlayarak bannerlar ile ilgili istatistiklere ulamalarn salayabilirsiniz. Reklam bannerlarnz FTP kullanmadan upload edebilir, banner gösterimleri, tklamalar vb. bilgileri istatistiksel olarak yönetici sayfalarnzdan görebilirsiniz. Banner yerine link yada hem banner hem de link reklamlar tanmlayabilirsiniz. Reklam modülü Flash, GIF, JPEG, Link, Java, HTML, Rich Media formatlarndaki reklam bannerlarn desteklemektedir... Her kategoriye geçildiinde bannerlar deitirilebilmeli yani kategorilere göre banner eklenebilmeli.

 

Sanal POS kurulumu
Maazanzda müterilerinizden kredi kart yoluyla online ödeme alabilmeniz için Sanal POS hizmetinin Program'a entegre edilmesi gerekmektedir. Bankalar salanacak olan sanal POS hizmeti için bavurunun maaza sahibi tarafndan yaplmasn art komaktadrlar. Sanal POS isteiniz banka tarafndan onaylandktan sonra bu sistemin programa entegrasyonu teknik ekibimiz tarafndan ücretsiz olarak yaplacaktr.

 

Sipari zleme Bölümü
Sipari izleme bölümünde ,sipari numaras ve tarihi ,müteri ad , ürün ad,banka ad,onay durumu, ve sipariin üzeri tklandnda sipari detaylar görülebilmelidir. Prosedürler Sat , iade , iletiim , bize ulan gibi tüm statik bilgilere ulaabilme.

 

Esnek vitrin yaps
Site anasayfas farkl ekillerde görüntülebelecek bir esnek yapda olmal,örnek olarak farkl site ablonlar tasarlanmal ve kategoriler solda ise istediimiz zaman dier ablonu (emay ) seçerek kategorileri veya banner için ayrlm bölümleri yukarya ,en aaya veya sola gelebilecek ekilde tasarlanmaldr.Sitenin ana sayfa renkleri istediimiz an kendi sececeimiz farkl bir renk ile deitirilebilmelidir.

 

Ürün Resimleri
Tek boyuttaki bir resmi otomatik olarak istenilen boyutta görüntülenmesine olanak veren yapnn oluturulmas yani tek boyuttaki bir resmin otomatik olarak dier boyutlara getirilmesi.

 

Ürün Arama Bölümü
Ürünler , markaya , ürün adna , fiyat aralna örnein 0 – 10 Ytl arasndaki ürünleri getirebilmeli.

 

Ödeme bilgileri
Birkaç bankann kredi kartyla ödeme tutarlarn gösteren sistem

 

Yorum yaz Bölümü
Müterilerin ürünlerle ilgili yorumlarn yazabilecekleri ve reyting göstergesi

 

 
TRK-COM BLGSAYAR
Copyright 2013 Tm haklar sakldr.